Huoneistokohtaiset ilmamittaukset

Huoneistokohtaiset ilmamittaukset

Kuntotukimus.com

Hinta €500.00 Alennuksessa

Huoneistokohtaiset ilmamittaukset

Pääkaupunkiseutu

Asunnon sisäilman aistinvaraisen kartoitus, kosteiden tilojen pintakosteusmittauksen, ilmanvaihdon tarkastuksen aistinvaraisesti ja ilmamäärien mittauksen. Kartoituksen pohjalta laaditaan raportti ja suositukset jatkotoimenpiteistä.

Huoneistokohtaiset ilmamittaukset 500 € / käynti. Analyysihinnat laskutetaan toteuman mukaisesti:

  • Sisäilman PAH-yhdisteet 260,4 € /näyte
  • Sisäilman Formaldehydimääritys nestekromatografilla 291,4 € /näyte
  • Sisäilman VOC-mittaukset 310 € /näyte
  • Sisäilman mikrobi-ilmanäyte Andersen 6-vaihekeräimellä 248 €/näyte
  • Sisäilman asbestipitoisuuden mittaus 11,6 € /näyte

 Ilmoitetut hinnat ovat verollisia.