Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

BIG QWERTY Oy (Y-tunnus: 2844734-9)
Limnologinraitti 4 A, 00790 Helsinki

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Peter Suurla
Puhelin +358 40 7589091
Sähköposti info@bigqwerty.fi

REKISTERIN NIMI

BIG QWERTY Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt BQ rakennustutkija.fi asiakkaaksi, ostanut rakennustutkija.fi palveluja ja/tai osallistuu BIG QWERTY Oy:n järjestämään tilaisuuteen tai yhtiökokoukseen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on BQ Rakennustutkija.fi asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää BIG QWERTY Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää BIG QWERTY Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. BIG QWERTY Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan BIG QWERTY Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

BIG QWERTY Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä BIG QWERTY Oy:lle asiakaspalveluun, sähköpostitse info@bigqwerty.fi

 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

 

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten Postin seurantatiedot

 

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan BIG QWERTY Oy:n käytössä, paitsi BIG QWERTY Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.Tietoja ei kuitenkaan luovuteta BIG QWERTY Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole BIG QWERTY Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää rakennustutkija.fi sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee rakennustutkija.fi ja shopifyn salasanasuojatulla palvelimella.